Holland Coin Fair

Jaarlijks in februari presenteren wij onze vereniging tijdens de Holland Coin Fair in Leidschendam. Dit doen we door een kleine expositie van munten, penningen en/of bankbiljetten rond een actueel thema.

Daarnaast kunt u ons benaderen om u bijvoorbeeld te helpen munten te determineren. U vindt ons bij binnenkomst meteen aan de linkerkant samen met de Oriental Numismatic Society.

Over de Holland Coin Fair

De Holland Coin Fair is een initiatief van de Stichting Bevordering Numismatiek (SBN). Deelnemers zijn vooral leden van de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren (NVMH).

Thema 2024: primitief geld

Op vrijdag 23 februari en zaterdag 24 februari zullen we weer aanwezig zijn op de Holland Coin Fair in Leidschendam. Onze presentatie staat in het teken van primitief geld. Ook vragen over ander geld zijn uiteraard welkom!

Thema 2023: ’75 jaar Numismatische Kring Den Haag’

Op vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari waren we weer aanwezig op de Holland Coin Fair in Leidschendam. Onze presentatie stond in het teken van ons 75-jarig bestaan en we hebben munten en penningen gepresenteerd die een link hebben met Den Haag.

Ook lieten we met de beamer een sneak preview zien van onze jubileumpenning ter ere van ons 75-jarig bestaan.

Thema 2022: ‘Hansatsu’s uit de periode 1730 – 1870’

Onze presentatie was te zien tijdens de Holland Coin Fair najaar 2022. Deze keer presenteerden we in onze vitrinebak Japanse Hansatsu uit de periode 1730 – 1870 uit eigen collectie van een kringlid. In de 17e eeuw werd in Japan lokale heersers (daimyos) toegestaan op eigen naam papiergeld in omloop te brengen, het zgn. hansatsu (han = gebieden, satsu = biljet). Oorspronkelijk waren de hansatsu gedekt door bepaalde gewichtshoeveelheden koper, zilver of goud. Later werden ze ook gedekt door goederen, zoals graan en sake.

Hieronder een sfeerimpressie van de twee dagen.

Thema 2021: ‘Hansatsu’s uit de periode 1730 – 1870’

De Holland Coin Fair 2021 is geannuleerd. Onze presentatie zal te zien zijn tijdens de Holland Coin Fair najaar 2022.

Thema 2020: ’75 jaar vrijheid’

In onze vitrinebak hebben we munten, penningen en bankbiljetten uit eigen collecties gepresenteerd die te maken hebben met het landelijke thema ‘75 jaar vrijheid’. Denk bijvoorbeeld aan het zinken oorlogsgeld of zeldzame zilveren munten geslagen in de Verenigde Staten door de regering in ballingschap. Zie ook de website https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/ voor meer informatie over dit landelijke thema.

Hieronder een sfeerimpressie van de twee dagen.

Thema 2019: Vondsten bij de Rijnlandroute

2019 stond in het teken van vondsten bij aanleg van de nieuwe Rijnlandroute.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Langs de Tjalmaweg (N206) in Valkenburg (gemeente Katwijk) zijn unieke archeologische vondsten gedaan waaronder ca. 125 meter van een Romeinse weg, met bijbehorende Romeinse nederzetting. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 AD (na Christus). Diverse waardevolle vondsten, waaronder munten, geven een completer beeld van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse weg (Limes).

In onze vitrinebak presenteerden we soortgelijke Romeinse munten uit eigen collectie. De vondsten van de Rijnlandroute zelf waren nog niet vrijgegeven. Vanaf 2019 zullen archeologische vondsten gepresenteerd worden in het bezoekerscentrum van de Rijnlandroute.

Thema 2018: Het ontstaan van Holland

In 2018 werd herdacht dat de slag bij Vlaardingen 1.000 jaar daarvoor plaatsvond. In 1018 versloeg graaf Dirk III van Friesland de Duitse keizer.

Holland was een middeleeuws graafschap dat op zijn hoogtepunt de huidige Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland en een deel van Zeeland en Noord-Brabant omvatte. Volgens het standaardwerk van J.J. Grolle, De Muntslag van de Graven van Holland tot 1434, begint de muntslag bij Dirk IV omstreeks 1045. Tot 1101 hebben de bronnen het over Friese graven, maar in dat jaar krijgt Floris II een toevoeging: hij wordt genoemd als Florentius comes de Hollant, graaf van Holland.

In onze vitrinebak presenteerden we munten van Holland uit eigen collectie van de leden van de kring.